• Contacteer ons

    Tel. 09 232 11 17 - Fax 09 232 57 84

Er dient een verzoekschrift te worden neergelegd op de griffie van de Arbeidsrechtbank.

Laat u voor de opmaak van dit verzoekschrift leiden door iemand die vertrouwt is met deze materie, zoals ons kantoor.

U zal, met het oog op het opstellen van dit verzoekschrift, een aantal documenten moeten meebrengen , waaronder :

- uw identiteitskaart

- een uittreksel uit het bevolkingsregister, met een samenstelling van het gezin

- bewijzen van al uw inkomsten, van welke aard ook (loon,uitkering, vakantiegeld, premies,kinderbijslag,onderhoudsgeld...) doch ook van al de personen die op uw adres wonen

- bewijzen van uw schulden 

- bewijs van uw vakbond en mutualiteit

- indien u handelaar was : bewijs van schrapping van uw ondernemingsnummer sedert minstens zes maanden

- bewijzen van uw vaste kosten (huur,nutsvoorzieningen, verzekeringen, belastingen...)