• Contacteer ons

    Tel. 09 232 11 17 - Fax 09 232 57 84

 

Om het verzoekschrift neer te leggen bij de rechtbank worden er door de griffie geen kosten (het zogenaamde rolrecht) aangerekend.

De vraag die zich dan nog stelt is wie de schuldbemiddelaar betaalt voor zijn of haar werk. In principe is dit de schuldenaar zelf. Indien het inkomen van de schuldenaar onvoldoende is om de schuldbemiddelaar te betalen, zal de Arbeidsrechtbank de kostenstaat van de schuldbemiddelaar ten laste leggen van de Federale Overheidsdienst Economie.

Wat de schuldenaar mag aanrekenen is vastgelegd in het K.B. van 18 12 1998