• Contacteer ons

    Tel. 09 232 11 17 - Fax 09 232 57 84

 

Een collectieve schuldenregeling eist grote inspanningen. Uiteraard van de schuldenaars. Het is immers niet evident om gedurende jaren in het strakke keurslijf van een collectieve schuldenregeling door te brengen. Ook het feit dat de schuldenaars zelf de inkomsten (wat hun aard ook weze) niet meer mogen innen, kan ook heel wat frustratie met zich mee brengen. De schuldeisers moeten veelal ook inleveren, zelfs na het bekomen van een vonnis. En ook voor de rechtbank en de schuldbemiddelaar betekent een collectieve schuldenregeling veel werk en opvolging.

Het spreekt dan ook voor zich dat hieraan voorwaarden zijn gekoppeld: Indien de schuldenaar de regels van het spel niet mee speelt, kan de collectieve schuldenregeling worden herroepen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de schuldenaar zelf inkomsten heeft geïnd, zonder dit te melden en desgevallend over te maken aan de schuldbemiddelaar. Of door te weigeren aan het werk te gaan, ook al zijn er mogelijkheden voor de schuldenaar. Of door nieuwe schulden te maken, bijvoorbeeld door een auto aan te kopen, hoewel hiervoor geen machtiging is verleend door de rechtbank en schuldbemiddelaar. In geval van herroeping herwinnen de schuldeisers individueel het recht hun vordering uit te oefenen op de goederen van de schuldenaar voor de inning van het niet betaalde deel van hun schuldvorderingen. Gedurende de ganse procedure van collectieve schuldenregeling wordt er van de schuldenaars dus volledige goede trouw en transparantie in hun vermogen en inkomsten verwacht.