• Contacteer ons

    Tel. 09 232 11 17 - Fax 09 232 57 84

Het familierecht is een onderdeel van het burgerlijk recht en betreft onder meer geboorte en afstamming, samenwonen, huwelijk en echtscheiding, erfenis.. en alle andere zaken in verband met de familiale betrekkingen.

Bij ons kantoor kan u terecht voor een gedegen advies en begeleiding tijdens de onderhandelingen of gerechtelijke procedures met betrekking tot deze materies (huwelijkscontract, bemiddeling bij echtscheiding, echtscheiding onderlinge toestemming, echtscheiding ogv onherstelbare ontwrichting, voorlopige maatregelen mbt de kinderen, onderhoudsgeld, vereffening-verdeling na echtscheiding, omgang grootouders-kleinkinderen, betwisting vaderschap, enz..) 
 

Bij familierecht denkt men veelal in eerste instantie aan echtscheiding .

Het beëindigen van een huwelijk of een relatie is voor partijen een emotioneel gebeuren, terwijl er toch vaak belangrijke praktische afspraken gemaakt moeten worden over de toekomst, en dit zowel op menselijk als op materieel vlak. Er dient aandacht besteed te worden aan zowel de belangen van partijen zelf als aan de belangen van hun kinderen. Hoe partijen dan uit elkaar gaan is afhankelijk van de situatie en de keuzes die partijen daarbij maken.