• Contacteer ons

    Tel. 09 232 11 17 - Fax 09 232 57 84

De wetgever heeft op 05/07/1998 een wet aangenomen waarmee een hand kan worden geboden aan mensen met een overmatige schuldenlast.

De aanzuiveringsregeling strekt ertoe de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, met name hem in staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden. M.a.w., de schuldbemiddelaar dient beide kanten zo goed mogelijk te helpen: de schuldenaar laten herademen en de schuldeisers (die anders misschien niets zouden recupereren) zoveel mogelijk tegemoet te komen.

Naast collectieve schuldenregeling zijn er evenwel nog andere manieren om een uitweg te bekomen in een financieel moeilijke situatie. We staan u hier graag in bij.