• Contacteer ons

    Tel. 09 232 11 17 - Fax 09 232 57 84

Algemeen

Het kantoor zet zich reeds jarenlang ook met grote gedrevenheid in voor allerhande pro deo dossiers, teneinde iedereen de toegang tot het juridische systeem te kunnen garanderen.
Indien u meent  in aanmerking te komen voor een pro deo behandeling van uw dossier, verzoeken wij u om dit bij het eerste contact zeker te melden.
Tijdens de eerste consultatie (waarvoor wel steeds 50 euro (inclusief BTW) wordt gevraagd) wordt dan nagegaan of u inderdaad in aanmerking komt een voor aanvraag juridische tweedelijnsbijstand.

Om de aanvraag te kunnen indienen dienen een aantal documenten zeker meegebracht te worden :

  • identiteitsbewijs
  • recent attest gezinssamenstelling
  • inkomstenbewijzen van de laatste drie maanden van elke meerderjarige persoon op uw adres ingeschreven.

Het Bureau voor Jurdische Bijstand beslist of uw zaak geheel of gedeeltelijk kosteloze juridische bijstand behoeft.
Pas nadat de aanvraag is goedgekeurd kan het dossier worden opgestart.

Meer informatie?

U vindt hier de inkomensgrenzen en meer informatie