• Contacteer ons

    Tel. 09 232 11 17 - Fax 09 232 57 84

Recht op persoonlijk contact grootouders - kleinkinderen

De wetgever is het recht op persoonlijk contact tussen grootouders en kleinkinderen reeds enige tijd genegen. Op 12 juli jongstleden is een wet in...

Het vredegerecht te Wetteren

Wist u dat Laarne voor bepaalde zaken sedert 01/07/2018 onder de bevoegdheid valt van de Vrederechter te Wetteren? Voorheen was dit de Vrederechter...