• Contacteer ons

    Tel. 09 232 11 17 - Fax 09 232 57 84

Weet u wat het gerechtelijk verlof is ?

 Het gerechtelijk verlof ligt wettelijk vast in de artikelen 334 -339 van het  Gerechtelijk Wetboek. Art. 334. Het gerechtelijk jaar begint op 1...

Mr. Els Bulthé verlaat de Balie en het kantoor.

Met spijt in het hart dienen we mee te delen dat mr. Els Bulthé de Balie en het kantoor verlaat.  Wij waarderen haar jarenlange inzet en haar...

Wat zijn buitengewone kosten m.b.t. de kinderen als je uiteen bent?

Een nieuw Koninklijk Besluit ! Het KB van 22 april 2019 tot vaststelling van de buitengewone kosten die voortvloeien uit artikel 203, §1 van het...

Bereikbaarheid kantoor in de paasvakantie

Gedurende de paasvakantie kan u ons kantoor van 08 april t.e.m. donderdag 11 april telefonisch bereiken tussen 9 en 12 uur. Vanaf 12 april t.e.m....

Wat is belaging?

Art. 442bis Strafwetboek “Hij die een persoon heeft belaagd terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste...

Recht op persoonlijk contact grootouders - kleinkinderen

De wetgever is het recht op persoonlijk contact tussen grootouders en kleinkinderen reeds enige tijd genegen. Op 12 juli jongstleden is een wet in...

Het vredegerecht te Wetteren

Wist u dat Laarne voor bepaalde zaken sedert 01/07/2018 onder de bevoegdheid valt van de Vrederechter te Wetteren? Voorheen was dit de Vrederechter...

Wijzigingen aan het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht

Een nieuwe wet van 22 juli 2018 bracht wijzigingen aan het huwelijksvermogensrecht en ook wijzigingen aan de wet van 31 juli 2017tot wijziging van...