t

Echtscheiding

 
Echtscheiding

ECHTSCHEIDING

Het beŽindigen van een huwelijk of een relatie is voor partijen een emotioneel gebeuren, terwijl er toch vaak belangrijke praktische afspraken gemaakt moeten worden over de toekomst, en dit zowel op menselijk als op materieel vlak. Er dient aandacht besteed te worden aan zowel de belangen van partijen zelf als aan de belangen van hun kinderen.

Hoe partijen dan uit elkaar gaan is afhankelijk van de situatie en de keuzes die partijen daarbij maken.

Onderstaand geven we alvast meer informatie over de twee soorten echtscheidingen :
de echtscheiding door onherstelbare ontwrichting en de echtscheiding door onderlinge toestemming.

DE ECHTSCHEIDING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING (EOO)

Het huwelijk is onherstelbaar ontwricht wanneer de voortzetting van het samenleven tussen de echtgenoten en de hervatting ervan redelijkerwijze onmogelijk is geworden door de ontwrichting. De onherstelbare ontwrichting kan bestaan in een tekortkoming aan de huwelijksplicht of in een gedraging die de voorzetting van het huwelijk definitief onmogelijk maakt bv overspel, gewelddaden, mishandeling, grove beledigingen...

Uw advocaat zal u adviseren over uw specifieke situatie. Beide partijen kunnen tijdens deze procedure steeds voorlopige maatregelen vorderen voor de familierechtbank. Deze kunnen o.m. betrekking hebben op het ouderlijk gezag de verblijfsregeling en recht op persoonlijk contact met de minderjarige kinderen en het onderhoudsgeld.

DE ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING (EOT)

De echtgenoten kunnen eveneens de echtscheiding bekomen indien zij voorafgaandelijk in onderlinge toestemming een overeenkomst hebben gemaakt over een aantal verplicht overeen te komen materiŽle en familiale aangelegenheden, zowel ten aanzien van de kinderen als ten aanzien van elkaar.

Deze voorafgaande overeenkomst moet worden voorgelegd aan de rechtbank door middel van een verzoekschrift dat door beide echtgenoten of ten minste door een advocaat of een notaris wordt ondertekend.

Beide echtgenoten zullen samen moeten verschijnen voor de rechter. De echtscheiding wordt vervolgens door de rechtbank uitgesproken.

Het betreft aldus telkens een specifieke situatie die een correcte aanpak vereist. Uw advocaat zal u dan ook juridisch bijstaan en duidelijk inlichten over uw mogelijkheden.

De advocaten van ons kantoor beschikken over ruime ervaring in de diverse rechtsgebieden. U kan bij ons terecht voor een echtscheiding, juridische bijstand bij het het beŽindigen van een relatie, procedure familierechtbank, een vereffening, minnelijke onderhandelingen, enz.

Voor concrete vragen en een persoonlijk onderhoud, wordt aangeraden een afspraak te maken op kantoor. Een eerste mondeling advies is vrijblijvend en de kostprijs bedraagt 50 EUR inclusief BTW. U kan bij ons eveneens terecht voor pro deo zaken.